Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2017-10-03
SK 31/15

SygnaturaSK 31/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2017-10-03
TytułTytuł egzekucyjny; zasady nadawania klauzuli wykonalności
PublikatorDz.U. 2017 r. poz. 1883
Data ogłoszenia sentencji2017-10-10
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 7781 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, ze zm.) w zakresie, w jakim dopuszcza nadanie przez sąd tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki, niebędącemu już wspólnikiem w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której wydany został tytuł egzekucyjny przeciwko spółce jawnej, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis uznany za niekonstytucyjny, w zakresie wskazanym w sentencji orzeczenia, traci moc obowiązującą z dniem publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2018-12-28
GENERUJ RAPORT

Powrót