Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2012-07-27
P 8/12

SygnaturaP 8/12
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2012-07-27
TytułKoszty postępowania sądowego w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu
PublikatorDz.U. 2012 r. poz. 888
Data ogłoszenia sentencji2012-08-03
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 491zdanie drugie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.)

– w brzmieniu obowiązującym od 31 lipca 2007 r. do 29 grudnia 2009 r., nadanym przez art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873, z późn. zm.), oraz

– w brzmieniu obowiązującym od 30 grudnia 2009 r., nadanym przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1779),

obciążając pozwaną spółdzielnię mieszkaniową kosztami procesu niezależnie od wyniku postępowania, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Art. 491 zdanie drugie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 30 grudnia 2009 r., nadanym przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1779), obciążając pozwaną spółdzielnię mieszkaniową kosztami procesu niezależnie od wyniku postępowania, traci moc obowiązującą z chwilą publikacji sentencji w Dzienniku Urzędowym, tj. 3 sierpnia 2012 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Infrastruktury i Budownictwa
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Realizację wskazań zawartych w wyroku TK sygn. P 8/12 miał na celu senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który został skierowany do Sejmu VII kadencji (nr druku 1353). Ww. projekt był jednym z 8 projektów ustaw dotyczących problematyki spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych, nad którymi trwały prace po I czytaniu w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego (w dniu 21 sierpnia 2013 r. wpłynęło stanowisko rządu). Należą do nich projekty ustaw zawarte w drukach sejmowych nr 816, 819, 864, 1065 i 1353, które zmieniały bądź zastępowały ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) oraz projekty zawarte w drukach sejmowych nr 515, 980 i 1005, zastępujące ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.).

Data aktualizacji2015-11-18
GENERUJ RAPORT

Powrót