Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2012-10-30
SK 8/12

SygnaturaSK 8/12
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2012-10-30
TytułPrawo do sądu
PublikatorDz.U. 2012 r. poz. 1237
Data ogłoszenia sentencji2012-11-12
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 30c ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) w zakresie, w jakim przewiduje, że wniesienie skargi niekompletnej powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia, bez możliwości wezwania do uzupełnienia braków w dokumentacji, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Norma wynikająca z przepisu art. 30c ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, nakazująca pozostawienie bez rozpatrzenia niekompletnej skargi na informację o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, bez wezwania przez sąd do uzupełnienia braków w zakresie dokumentacji dołączonej do skargi, utraciła moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z dniem 12 listopada 2012 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Infrastruktury i Budownictwa
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Inicjatywa rządowa - ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk sejmowy - 1125); Wykonywany łącznie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego P1/11

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót