Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2012-10-02
K 27/11

SygnaturaK 27/11
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2012-10-02
TytułZasady ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy
PublikatorDz.U. 2012 r. poz. 1110
Data ogłoszenia sentencji2012-10-08
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 130 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Zakwestionowany przepis utracił moc obowiązującą z dniem ogłoszenia sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 8 października 2012 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

Brak jest konieczności podejmowania prac legislacyjnych, bowiem wyeliminowanie z polskiego systemu prawa art. 130 § 21 Kodeksu pracy nie powoduje powstania tzw. luki w prawie. Utrata mocy obowiązującej przez zakwestionowaną regulację powoduje powrót do stanu prawnego obowiązującego przed jej wejścia w życie.

Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót