Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2012-11-20
SK 3/12

SygnaturaSK 3/12
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2012-11-20
TytułBrak określenia maksymalnego okresu trwania aresztowania tymczasowego w postępowaniu karnym
PublikatorDz.U. 2012 r. poz. 1327
Data ogłoszenia sentencji2012-11-28
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 263 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) w zakresie, w jakim nie określa jednoznacznie przesłanek przedłużenia tymczasowego aresztowania po wydaniu przez sąd pierwszej instancji pierwszego wyroku w sprawie, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 40 w związku z art. 41 ust. 4 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Wymieniony w sentencji wyroku przepisart. 263 § 7 k.k., nie traci mocy obowiązującej, ze względu na to, iż kontrolowana regulacja została uznana za pominięcie ustawodawcze, a literalna treść przepisów nie uległa zmianie.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-02-10
GENERUJ RAPORT

Powrót