Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2012-12-11
K 37/11

SygnaturaK 37/11
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2012-12-11
TytułPrawo do obrony (obecność zatrzymującego podczas rozmowy zatrzymanego z obrońcą)
PublikatorDz.U. 2012 r. poz. 1447
Data ogłoszenia sentencji2012-12-21
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 245 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) przez to, że nie wskazuje przesłanki, której zaistnienie uprawnia zatrzymującego do obecności przy rozmowie zatrzymanego z adwokatem, jest niezgodny z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Zakwestionowany przepis utracił moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj z dniem 22 grudnia 2013 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Przedmiotowy wyrok został wykonany przez dwie ustawy: ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247), która była inicjatywą rządową i w zakresie dotyczącym wyroku wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2015 r. oraz przez ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 1282), bedącą inicjatywą senacką, która weszła w życie w dniu 20 listopada 2013 r.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót