Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-01-08
K 38/12

SygnaturaK 38/12
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-01-08
TytułBrak ustawowych regulacji przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych.
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 87
Data ogłoszenia sentencji2013-01-18
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Zakwestionowany przepis traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 19 stycznia 2014 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Edukacji Narodowej
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Inicjatywa rządowa.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót