Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-03-07
SK 30/09

SygnaturaSK 30/09
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-03-07
TytułZasady zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego.
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 429
Data ogłoszenia sentencji2013-04-05
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.) w zakresie, w jakim w postępowaniu nieprocesowym wszczętym z urzędu nie przewiduje zwrotu opłaty od skargi na postanowienie referendarza sądowego uwzględnionej z innego powodu niż oczywiste naruszenie prawa, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji i nie jest niezgodny z art. 77 ust. 1 oraz art. 176 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Zawestionowany przepis w zakresie wskazanym w sentencji wyroku utracił moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 5 kwietnia 2013 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Wyrok wykonuje ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 528, w dniu 25 kwietnia 2014 r., weszła zaś w życie z dniem 10 maja 2014 r. 

Niniejsza ustawa została objęta tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 1025.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-08-26
GENERUJ RAPORT

Powrót