Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-03-05
U 2/11

SygnaturaU 2/11
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-03-05
TytułPoddawanie badaniom lub wykonywanie czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej.
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 375
Data ogłoszenia sentencji2013-03-20
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. Przepis § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej (Dz. U. Nr 33, poz. 299) jest niezgodny z art. 74 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) oraz art. 92 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

2. Przepis § 5 ust. 2 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 jest niezgodny z art. 74 § 4 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego oraz art. 92 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Konstytucji.

3. Przepis § 10 ust. 1 rozporządzenia powołanego w punkcie 1, w części zawierającej słowa „mimo zastosowania przymusu bezpośredniego,”, jest niezgodny z art. 74 § 4 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego oraz art. 92 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepisy § 5 ust. 1 i § 5 ust. 2 rozporządzenia powołanego w pkt 1 utraciły moc obowiązującą z chwilą publikacji sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 20 marca 2013 r.

Przepis § 10 ust. 1 rozporządzenia przywołanego w pkt 1, w części wskazanej w sentencji wyroku, również utracił moc obowiązującą z dniem 20 marca 2013 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2005 r. Nr 33 poz. 299Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Inicjatywa rządowa.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót