Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-03-26
K 11/12

SygnaturaK 11/12
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-03-26
TytułStosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 444
Data ogłoszenia sentencji2013-04-11
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1) art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.),

2) art. 22 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.)

- są niezgodne z art. 41 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepisy:

1) art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.),

2) art. 22 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.)

tracą moc obowiązującą z dniem 5 czerwca 2013 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Obrony Narodowej
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2015-03-05
GENERUJ RAPORT

Powrót