Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2014-07-28
K 16/12

SygnaturaK 16/12
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2014-07-28
TytułPrawo przewozowe; penalizacja zachowania podróżnego, który w czasie kontroli biletów nie pozostał w miejscu przeprowadzenia kontroli do czasu przybycia Policji lub innych organów porządkowych.
PublikatorDz.U. 2014 r. poz. 1051
Data ogłoszenia sentencji2014-08-06
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 87b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, z późn. zm.) jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Art. 87b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe utracił moc obowiązującą z dniem ogłoszenia sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 6 sierpnia 2014 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczenia
  • Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  • Minister Infrastruktury
Status orzeczeniaNiewykonane
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji2018-12-28
GENERUJ RAPORT

Powrót