Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2014-05-27
P 51/13

SygnaturaP 51/13
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2014-05-27
Tytułwysokość opłat za czynności dozoru technicznego
PublikatorDz.U. 2014 r. poz. 735
Data ogłoszenia sentencji2014-06-03
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

§ 2 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności
jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 229, poz. 1502 oraz z 2011 r. Nr 294, poz. 1736) jest niezgodny z art. 34 ust. 3
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984 i 1611), a tym samym z art. 92 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis § 2 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia wskazanego w sentencji wyroku utracił moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2014 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2010 r. Nr 229 poz. 1502Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Rozwoju
Status orzeczeniaCzęściowo wykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Z dniem 1 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1675). Rozporządzenie to nie wykonuje w pełni przedmiotowego wyroku. Z otrzymanych informacji wynika, że kolejnym etapem realizacji przedmiotowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego będzie nowelizacja ustawy o dozorze technicznym. Prace legislacyjne w tym zakresie planowane są na 2016 r.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2016-03-08
GENERUJ RAPORT

Powrót