Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2017-03-22
SK 13/14

SygnaturaSK 13/14
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2017-03-22
TytułPrawo do sądu; pozbawienie skarżącego prawa do udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie wykonywania środka zabezpieczającego - umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym
PublikatorDz.U. 2017 r. poz. 666
Data ogłoszenia sentencji2017-03-28
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 204 § 1 i 2 w związku z art. 22 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze późn. zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa do osobistego udziału sprawcy, wobec którego stosowany jest środek zabezpieczający polegający na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, w posiedzeniu sądu w sprawie dalszego stosowania tego środka zabezpieczającego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Wyrok ma charakter zakresowy, stwierdzający pominięcie ustawodawcze.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaNiewykonane / podjęto prace legislacyjne
Szczegóły prac legislacyjnych
Lp.Rodzaj projektuTytuł projektu aktu wykonującegoStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykaziePlanowany termin przyjęcia projektu RM
1SenackiUSTAWA o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczyI Czytanie w Sejmienie dotyczynie dotyczynie dotyczy
Data aktualizacji2018-12-19
GENERUJ RAPORT

Powrót