Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2017-03-22
P 121/15

SygnaturaP 121/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2017-03-22
TytułPraca tymczasowa; właściwość miejscowa sądu pracy
PublikatorDz.U. 2017 r. poz. 658
Data ogłoszenia sentencji2017-03-28
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 24 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360) w zakresie, w jakim uniemożliwia wytoczenie powództwa przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Wyrok ma charakter zakresowy.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2017-07-26
GENERUJ RAPORT

Powrót