Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2017-12-14
K 36/15

SygnaturaK 36/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2017-12-14
TytułZasady pobierania opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy
PublikatorDz.U. 2017 r. poz. 2418
Data ogłoszenia sentencji2017-12-22
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978) w zakresie, w jakim przewiduje pobranie opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu konieczności zmiany zawartych w nim danych, wynikającej ze zmiany stanu faktycznego spowodowanej działaniem organów władzy samorządowej, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał stwierdził, iż skutkiem wyroku jest na przyszłość, od dnia jego wejścia w życie, zwolnienie od opłaty podstawowej i opłaty ewidencyjnej wydania nowego prawa jazdy w sytuacji, w której konieczność dokonania zmiany zawartych w nim danych jest wynikiem niezależnych od posiadacza tego dokumentu (dokonanych nie na jego wniosek) działań organów władzy samorządowej. W szczególności dotyczy to zmiany nazwy (patrona) ulicy. Trybunał Konstytucyjny podkreślił,
że – w istniejącym kontekście normatywnym – niniejszy wyrok nie oznacza zwolnienia posiadacza prawa jazdy z samego obowiązku aktualizowania danych w tym dokumencie, a więc z powiadamiania starosty o zmianie danych i wystąpienia o nowy dokument.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Infrastruktury
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2019-03-04
GENERUJ RAPORT

Powrót