Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2018-05-16
K 12/15

SygnaturaK 12/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2018-05-16
TytułOskarżyciel posiłkowy - uprawnienia
PublikatorDz.U. 2018 r. poz. 942
Data ogłoszenia sentencji2018-05-18
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 56 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność zaskarżenia zażaleniem postanowienia wydanego na podstawie art. 56 § 2 ustawy – Kodeks postępowania karnego odnoszącego się do oskarżyciela posiłkowego, jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaNiewykonane / podjęto prace legislacyjne
Szczegóły prac legislacyjnych
Lp.Rodzaj projektuTytuł projektu aktu wykonującegoStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykaziePlanowany termin przyjęcia projektu RM
1RządowyProjekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustawUzgodnienia międzyresortoweZgłoszony do wykazu prac RMUD465
Data aktualizacji2018-12-27
GENERUJ RAPORT

Powrót