Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2018-12-06
SK 19/16

SygnaturaSK 19/16
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2018-12-06
TytułNaruszenie praw własności przemysłowej
PublikatorDz.U. 2018 r. poz. 2302
Data ogłoszenia sentencji2018-12-10
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) utracił moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku TK, tj. z dniem 10 grudnia 2018 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Przedsiębiorczości i Technologii
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji2019-03-14
GENERUJ RAPORT

Powrót