Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1998-06-03
K 34/97

SygnaturaK 34/97
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania1998-06-03
TytułW sprawie ustawy o związkach zawodowych; przejęcie majątku Funduszu Wczasów Pracowniczych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków.
PublikatorDz.U. 1999 r. Nr 1 poz. 6
Data ogłoszenia sentencji1998-06-03
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. Przepisy art. 7 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 518), są niezgodne z art. 2 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) przez to, że naruszają zasady sprawiedliwości społecznej.

 

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepisy uznane przez Trybunał za niekonstytucyjne utraciły moc powszechnie obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 12 stycznia 1999 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Skarbu Państwa
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Inicjatywa poselska - (druk sejmowy - 571).

Akt wykonujący
Data aktualizacji2015-11-18
GENERUJ RAPORT

Powrót