Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2003-11-26
SK 22/02

SygnaturaSK 22/02
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2003-11-26
TytułKonstytucyjność przepisów stanowiących, iż uprawnionymi do udzielania porad prawnych w ramach działalności gospodarczej są wyłącznie radcowie prawni i adwokaci
PublikatorDz.U. 2003 r. Nr 206 poz. 2012
Data ogłoszenia sentencji2003-12-04
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. Art. 59 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.), uchylony przez art. 71 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178), w związku z art. 4, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145, z późn. zm.), rozumiany w ten sposób, że umożliwia stosowanie sankcji karnych wobec osób z wyższym wykształceniem prawniczym świadczących usługi pomocy prawnej, niespełniających wymagań przewidzianych dla wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, jest niezgodny z art. 42 Konstytucji przez to, że nie zachowuje wymaganej precyzji określenia znamion czynu zagrożonego karą.
 

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Zaskarzony przepis nie utracił mocy z dniem wejścia w życie wyroku tj. z dniem 4 grudnia 2003 r., gdyż został uchylony przez art. 71 ustawyz dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178).

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 1998 r. Nr 113 poz. 717Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 1997 r. Nr 75 poz. 471Ustawa z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

Z systemu prawnego wyeliminowany został zaskarżony w niniejszej sprawie przepis art. 59 § 1 ustawy - Kodeks wykroczeń - art. 71 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178) - co oznacza, iż podjęcie w tym zakresie działań legislacyjnych nie jest konieczne. Ewentualnego rozważenia wymaga wprowadzenie kompleksowej regulacji dotyczącej zasad zarobkowego świadczenia pomocy prawnej przez osoby nienależące do kręgu podmiotów wpisanych na listy korporacyjne.

Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót