Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2002-10-02
K 48/01

SygnaturaK 48/01
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2002-10-02
TytułKonstytucyjność przepisów regulujących zasady ustalania czynszu najmu lokali mieszkalnych
PublikatorDz.U. 2002 r. Nr 168 poz. 1383
Data ogłoszenia sentencji2002-10-10
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. Art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z późn. zm.) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

2. Art. 35 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim wyłącza uprawnienie do lokalu socjalnego osób, o których mowa w art. 14 ust. 4 tej ustawy, jeżeli zostały one objęte orzeczeniem sądowym nakazującym opróżnienie lokalu wydanym w okresie od dnia 31 grudnia 2000 r. do dnia wejścia w życie ustawy, a orzeczenie nie zostało wykonane do tego dnia, jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepisy powołane w sentencji, tracą moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 10.10.2002 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2001 r. Nr 71 poz. 733Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Dz.U. 2005 r. Nr 31 poz. 266Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Infrastruktury i Budownictwa
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-09
GENERUJ RAPORT

Powrót