Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2011-04-19
K 19/08

SygnaturaK 19/08
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2011-04-19
TytułPostępowanie lustracyjne
PublikatorDz.U. 2011 r. Nr 89 poz. 514
Data ogłoszenia sentencji2011-04-29
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. Art. 21f ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) w zakresie, w jakim dotyczy sędziów, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, a w zakresie, w jakim dotyczy pozostałych zawodów, o których mowa w art. 21f ust. 1 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 i art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
 

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Art. 21f ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), w zakresie wskazanym w sentencji, traci moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 29.04.2011 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2007 r. Nr 63 poz. 425Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaInny
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

Wykonanie wyroku nie jest we właściwości Rady Ministrów, bądź jej członków.

Data aktualizacji2014-01-09
GENERUJ RAPORT

Powrót