Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2012-10-30
SK 20/11

SygnaturaSK 20/11
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2012-10-30
TytułOgłoszenie wyroku dotyczącego kosztów opłacenia pomocy prawnej z urzędu (wniesienie zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji)
PublikatorDz.U. 2012 r. poz. 1254
Data ogłoszenia sentencji2012-11-15
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 3941 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 2 maja 2012 r., w zakresie, w jakim nie przewidywał zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji oddalające wniosek pełnomocnika ustanowionego z urzędu o przyznanie od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej w postępowaniu przed sądem drugiej instancji jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 176 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji 

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis art. 3941 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, został znowelizowany ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381), która weszła w życie w dniu 3 maja 2012 r., co oznacza, iż zakwestionowane brzmienie art. 3941 § 1 pkt 2 k.p.c. obowiązywało do dnia 2 maja 2012 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, wykonująca wyroki TK z dnia: 15 listopada 2011 r., SK 20/11 oraz 19 listopada 2013 r. SK 14/13, weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2014 r.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-06-02
GENERUJ RAPORT

Powrót