Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-06-13
K 17/11

SygnaturaK 17/11
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-06-13
TytułNormy czasu pracy osób niepełnosprawnych.
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 791
Data ogłoszenia sentencji2013-07-09
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475), w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Zakwestionowany przepis w zakresie wskazanym w sentencji wyroku traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 10 lipca 2014 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2011 r. Nr 127 poz. 721Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 226 poz. 1475Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Inicjatywa Rządowego Centrum Legislacji.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-07-28
GENERUJ RAPORT

Powrót