Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-07-17
SK 9/10

SygnaturaSK 9/10
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-07-17
TytułObligatoryjne wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności za przestępstwo podobne.
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 905
Data ogłoszenia sentencji2013-08-08
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 75 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Art. 75 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z dniem 8 lutego 2015 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

15 maja 2014 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2393). 

W dniu 15 lutego 2015 r. ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

 

Akt wykonujący
Data aktualizacji2015-04-23
GENERUJ RAPORT

Powrót