Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-10-08
K 30/11

SygnaturaK 30/11
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-10-08
TytułOdmowa/cofnięcie wyznaczenia obrońcy z urzędu.
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 1262
Data ogłoszenia sentencji2013-10-29
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. Art. 81 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej kontroli zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu dla oskarżonego, który złożył wniosek w trybie art. 78 § 1 ustawy - Kodeks postępowania karnego, jest niezgodny z art. 42 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i z art. 78 Konstytucji.

2. Art. 78 § 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu, jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 42 ust. 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Zakwestionowane przepisy w zakresie wskazanym w sentencji wyroku utraciły moc obowiązującą z dniem ogłoszenia tego wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 29 października 2013 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Przedmiotowy wyrok wykonuje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2540). Dnia 23 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

W dniu 29 września 2014 r. do projektu wpłynęło stanowisko Rządu do pozarządowego projektu ustawy.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2015-10-09
GENERUJ RAPORT

Powrót