Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2018-05-23
SK 8/14

SygnaturaSK 8/14
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2018-05-23
TytułOchrona informacji niejawnych a prawo do sądu
PublikatorDz.U. 2018 r. poz. 1083
Data ogłoszenia sentencji2018-06-06
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 i 650) w zakresie, w jakim przewiduje doręczenie skarżącemu odpisu wyroku sądu administracyjnego bez tej części uzasadnienia, której utajnienie nie jest konieczne dla ochrony informacji niejawnych, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. ponadto na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Trybunał, w uzasadnieniu nie zawarł wskazówek dla ustawodawcy, jednakże wskazując zakresową niekonstytucyjność, zasygnalizował potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister - Członek Rady Ministrów, Koordynator Do Spraw Służb Specjalnych
Status orzeczeniaNiewykonane
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji2018-08-08
GENERUJ RAPORT

Powrót