Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2007-11-27
SK 18/05

SygnaturaSK 18/05
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2007-11-27
TytułOdszkodowanie za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę
PublikatorDz.U. 2007 r. Nr 225 poz. 1672
Data ogłoszenia sentencji2007-12-03
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 58 w związku z art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych, niż określone w art. 58 kodeksu pracy, roszczeń odszkodowawczych, związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Art. 58 w związku z art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych, niż określone w art. 58 kodeksu pracy, roszczeń odszkodowawczych, związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, utracił moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

Usunięcie stanu niekonstytucyjności związane jest ze zmianą dotychczasowej linii orzeczniczej, a nie samego przepisu.

Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót