Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2005-04-04
SK 7/03

SygnaturaSK 7/03
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2005-04-04
TytułBrak solidarnej odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania ZOZ - zasady wynagradzania lekarzy za dyżury
PublikatorDz.U. 2005 r. Nr 68 poz. 610
Data ogłoszenia sentencji2005-04-25
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 231  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w zakresie, w jakim pomija współodpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przekształceniem statio fisci Skarbu Państwa – zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis powołany w sentencji, traci moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 25.04.2005 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Zdrowia
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

Roszczenia pracowników w zakresie odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania powstałe do dnia 1 stycznia 1999 r., wynikające ze stosunku pracy przed przekształceniem statio fisci Skarbu Państwa - zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, zostały już wyjaśnione i rozstrzygnięte w praktyce sądowej. Tym samym wprowadzenie nowej regulacji mogłoby doprowadzić do powstania wątpliwości co do sytuacji prawnej pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w rezultacie do ponowienia się roszczeń pracowników oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec Skarbu Państwa. Natomiast w zakresie wprowadzenia regulacji dotyczącej roszczeń pracowniczych związanych z przekształceniem zakładu opieki zdrowotnej, działającego w formie jednostki budżetowej albo zakładu budżetowego, w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (stosownie do rozwiązań przewidzianych w art. 35c ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) nastąpi przy najbliższej nowelizacji tej ustawy.

Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót