Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2008-05-27
SK 57/06

SygnaturaSK 57/06
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2008-05-27
TytułBrak możliwości odwołania się do Sądu Najwyższego od niektórych uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.
PublikatorDz.U. 2008 r. Nr 96 poz. 621
Data ogłoszenia sentencji2008-06-05
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 13 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082, z późn. zm.) w zakresie, w jakim dotyczy art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z pkt 2 tej ustawy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i z art. 77 ust. 2 w związku z art. 60 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Z dniem wejścia w życie wyroku tj. z dniem 5 czerwca 2008 r. traci moc obowiązującą norma wynikająca z art.13 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie, w jakim dotyczy art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z pkt 2 tej ustawy.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Inicjatywa Rządowego Centrum Legislacji

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-20
GENERUJ RAPORT

Powrót