Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2010-06-02
SK 38/09

SygnaturaSK 38/09
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2010-06-02
TytułBrak możliwości odwołania się od decyzji sądu w kwestii wniosku o wyłączenie sędziów w sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna
PublikatorDz.U. 2010 r. Nr 109 poz. 724
Data ogłoszenia sentencji2010-06-22
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego wniosek o wyłączenie sędziego złożony w postępowaniu przed sądem drugiej instancji, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 176 ust. 1 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis powołany w sentencji, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 22.06.2010 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-08
GENERUJ RAPORT

Powrót