Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

 • Data aktu prawnego: 1997-06-27
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-09-19

  z wyjątkiem przepisu art. 58, który wszedł w życie z dniem 20 grudnia 1997 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 26
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2076 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2023 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2055 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2023 r. w sprawie informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1120 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzoru rejestru wpłat na rzecz partii politycznej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1119 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzoru rejestru umów zawartych przez partię polityczną
 • M.P. 2022 r. poz. 619 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2021 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 584 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2049 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii
 • M.P. 2021 r. poz. 567 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2020 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 537 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2020 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 439 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym
 • M.P. 2020 r. poz. 621 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2019 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 604 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2019 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 587 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2018 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 451 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2018 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 616 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2017 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 552 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2017 r.
 • M.P. 2014 r. poz. 388 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r.
 • M.P. 2014 r. poz. 387 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2013 r.
 • M.P. 2013 r. poz. 903 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2012 r.
 • M.P. 2013 r. poz. 900 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2012 r.
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 34 ust.3 pkt 5

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa, w drodze rozporządzenia:

  5) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do informacji

  – mając na względzie w szczególności przejrzystość i czytelność danych oraz zapewnienie możliwości rzetelnej

  weryfikacji danych dotyczących przeznaczenia pieniędzy z subwencji, w tym z Funduszu Eksperckiego

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]