Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2011 r. Nr 212 poz. 1264

Data ogłoszenia: 2011-10-07

Ustawa z dnia 26 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Data aktu prawnego: 1986-09-26
 • Data wejścia w życie aktu: 1987-01-01
 • Data uchylenia: 2015-03-01

  (uchylona z dniem 1 marca 2015 r., stosownie do U. (art. 148) - Dz. U. 2014 r. poz. 1741 i 1888)

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 4
 • M.P. 2008 r. Nr 18 poz. 191 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Dz.U. 2005 r. Nr 27 poz. 232 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka
 • Dz.U. 1999 r. Nr 97 poz. 1135 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 136 poz. 884 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień