Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2012 r. poz. 1514

Data ogłoszenia: 2012-12-29

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2012-12-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2013-06-30

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 14 i art. 3, które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.;
  2) art. 1 pkt 10, art. 2 pkt 1 w zakresie dodawanego art. 21a pkt 1 i 2, pkt 2 i 3, a także art. 4, które weszły w życie z dniem 15 stycznia 2013 r.;
  3) art. 1 pkt 7–9, 12, 13 i 15 oraz art. 2 pkt 1 w zakresie dodawanych art. 21a pkt 3 i 4, art. 21b, a także art. 5, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 2013 r. poz. 1621 - (art. 1) Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2015 r. poz. 863 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1528 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji
 • Brak niezrealizowanych upoważnień