Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

 • Data aktu prawnego: 2000-12-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-04-25
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 50
 • Dz.U. 2001 r. Nr 77 poz. 831 -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. wsprawie określenia siedzib iterytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
 • Dz.U. 2002 r. Nr 8 poz. 69 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej
 • Dz.U. 2002 r. Nr 17 poz. 161 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wzwiązku zwypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 34 poz. 316 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. wsprawie wzoru zaświadczenia ospełnieniu wymogu zdolności zawodowej wzakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej
 • Dz.U. 2002 r. Nr 70 poz. 651 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej
 • Dz.U. 2002 r. Nr 77 poz. 695 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 145 poz. 1222 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 212 poz. 2072 -  Dz.U. 2003 r. Nr 212, poz. 2072
 • Dz.U. 2003 r. Nr 5 poz. 53 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 39 poz. 340 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 54 poz. 473 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 104 poz. 973 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania iusuwania odpadów iścieków ze statków żeglugi śródlądowej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 199 poz. 1949 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. wsprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej
 • Dz.U. 2007 r. Nr 210 poz. 1536 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 32 poz. 172 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 77 poz. 505 -  Dz.U. 2010 r. Nr 77, poz. 505
 • Dz.U. 2010 r. Nr 77 poz. 506 -  Dz.U. 2010 r. Nr 77, poz. 506
 • Dz.U. 2010 r. Nr 77 poz. 507 -  Dz.U. 2010 r. Nr 77, poz. 507
 • Dz.U. 2010 r. Nr 108 poz. 702 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania
 • Dz.U. 2010 r. Nr 108 poz. 704 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień