Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Data aktu prawnego: 2003-04-24
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-06-29

  z wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 11–34 oraz art. 35 ust. 2 pkt 5, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 27
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1495 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego
 • M.P. 2014 r. poz. 52 -  Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
 • Dz.U. 2013 r. poz. 234 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
 • Dz.U. 2011 r. Nr 6 poz. 25 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
 • Dz.U. 2010 r. Nr 173 poz. 1172 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 285 poz. 2852 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 147 poz. 1431 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. wsprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień