Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2014 r. poz. 1521

Data ogłoszenia: 2014-11-05

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt K 8/14

  • Data wejścia w życie aktu: 2015-11-06
  • Rodzaj aktu prawnego: wyrok Trybunału Konstytucyjnego
  • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
    • M.P. 1985 r. Nr 35 poz. 233 Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed konsulem
    • Dz.U. 2002 r. Nr 215 poz. 1823 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ofunkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej

Hasła: