Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Dekret z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych.

  • Rodzaj aktu prawnego: dekret
  • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
    • Dz.U. 1946 r. Nr 49 poz. 279 Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Hasła:

  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - (art. 9) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1990 r. Nr 34 poz. 198 - (art. 5 pkt 5) Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1969 r. Nr 13 poz. 95 - (art. VII) Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
  • Dz.U. 1957 r. Nr 39 poz. 172 - (art. 9) Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o obrocie nieruchomościami rolnymi.