Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 1973 r. Nr 48 poz. 283

Data ogłoszenia: 1973-11-28

Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności Państwa.

 • Data aktu prawnego: 1973-11-22
 • Data wejścia w życie aktu: 1973-01-01
 • Data uchylenia: 1992-01-01

  (uchylona z dniem 1 stycznia 1992 r., stosownie do U. (art. 81 pkt 3) - Dz. U. 1991 r. poz. 444)

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Dz.U. 1990 r. Nr 55 poz. 321 - Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. - Przepisy wprowadzające przepisy ogólne prawa cywilnego
 • Dz.U. 1990 r. Nr 34 poz. 198 - Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Dz.U. 1982 r. Nr 11 poz. 79 - Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień