Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

 • Data aktu prawnego: 1985-06-25
 • Data wejścia w życie aktu: 1985-09-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1890 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1311 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1309 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1224 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1066 - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1045 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 694 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 504 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1623 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1247 - (art. 6) Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 637 - (art. 2) Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 240 poz. 1430 - (art. 2) Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2011 r. Nr 270 poz. 1599
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2008 r. Nr 7 poz. 39
  • Dz.U. 2007 r. Nr 136 poz. 959 - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 85 poz. 571 - Dz.U. 2007 r. Nr 85 poz. 571
  • Dz.U. 2007 r. Nr 73 poz. 484 - ustawa z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 64 poz. 433 - Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 64 poz. 432 - Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 64 poz. 431 - Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze
  • Dz.U. 2007 r. Nr 25 poz. 162 - Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Dz.U. 2006 r. Nr 218 poz. 1592 - (art. 33) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
  • Dz.U. 2006 r. Nr 144 poz. 1044 - Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze
  • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1417 - Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
  • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1410 - Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
  • Dz.U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398 - (art. 129) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 130 poz. 1085 - Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 228 poz. 2256 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 213 poz. 1802 - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2002 r. Nr 21 poz. 206
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1787 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądowych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 110 poz. 1189 - (art. 49) Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 98 poz. 1070 - (art. 185) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 48 poz. 553 - Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Dz.U. 1999 r. Nr 110 poz. 1255 - (art. 15) Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 1999 r. Nr 75 poz. 853 - Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 60 poz. 636 - (art. 75) Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1125 - Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1123 - Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o prokuraturze.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 155 poz. 1016 - (art. 59) Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Dz.U. 1998 r. Nr 98 poz. 607 - Ustawa z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 141 poz. 944 - Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 124 poz. 782 - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 117 poz. 753 - (art. 68) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych
  • Dz.U. 1997 r. Nr 117 poz. 752 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 106 poz. 679 - (art. 18) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 98 poz. 604 - (art. 54) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 90 poz. 557 - (art. 257 § 2 pkt 2 lit. a) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
  • Dz.U. 1996 r. Nr 77 poz. 367 - Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy - Prawo o adwokaturze.
  • Dz.U. 1995 r. Nr 34 poz. 163 - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1994 r. Nr 105 poz. 509 - Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 1994 r. Nr 19 poz. 70
  • Dz.U. 1993 r. Nr 47 poz. 213 - Ustawa z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o powołaniu sądów apelacyjnych.
  • Dz.U. 1991 r. Nr 113 poz. 491 - Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1991 r. Nr 100 poz. 443 - Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
  • Dz.U. 1991 r. Nr 55 poz. 234 - (art. 44) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 1991 r. Nr 25 poz. 103
  • Dz.U. 1990 r. Nr 89 poz. 517 - Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy.
  • Dz.U. 1990 r. Nr 32 poz. 191 - Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
  • Dz.U. 1990 r. Nr 21 poz. 123 - Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
  • Dz.U. 1990 r. Nr 20 poz. 121 - Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
  • Dz.U. 1989 r. Nr 75 poz. 444 - Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
  • Dz.U. 1989 r. Nr 4 poz. 24 - Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.
 • Dz.U. 1985 r. Nr 31 poz. 138
  Liczba aktów wykonawczych: 29
 • Dz.U. 2013 r. poz. 14 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dz.U. 2011 r. Nr 20 poz. 104 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dz.U. 2008 r. Nr 23 poz. 141 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora
 • Dz.U. 2014 r. poz. 144 -  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dz.U. 2006 r. Nr 33 poz. 231 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin
 • M.P. 2011 r. Nr 24 poz. 259 -  Zarządzenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury
 • Dz.U. 2010 r. Nr 49 poz. 293 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów
 • Dz.U. 2010 r. Nr 49 poz. 297 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dz.U. 2012 r. poz. 333 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów
 • Dz.U. 2010 r. Nr 56 poz. 339 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom
 • Dz.U. 2011 r. Nr 69 poz. 369 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia
 • Dz.U. 2010 r. Nr 67 poz. 435 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
 • Dz.U. 2012 r. poz. 530 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 109 poz. 634 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dz.U. 2012 r. poz. 690 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków
 • Dz.U. 2011 r. Nr 121 poz. 692 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi
 • Dz.U. 2012 r. poz. 705 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie
 • Dz.U. 2012 r. poz. 825 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dz.U. 1997 r. Nr 130 poz. 869 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin.
 • Dz.U. 2015 r. poz. 924 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Brak niezrealizowanych upoważnień