Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych.

   Liczba aktów wykonawczych: 8
  • Dz.U. 2004 r. Nr 52 poz. 522 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich
  • Dz.U. 2003 r. Nr 194 poz. 1904 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia wyższego poziomu leczenia na jednostkach pływających
  • Dz.U. 2003 r. Nr 194 poz. 1895 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypoczynku pracowników na morskich statkach handlowych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 116 poz. 1098 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników zatrudnionych na morskich statkach handlowych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 89 poz. 833 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie wzoru listy załogi statku oraz sposobu jej sporządzania, wystawiania i dokonywania w niej wpisów
  • Dz.U. 2003 r. Nr 65 poz. 604 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. wsprawie książeczki żeglarskiej iopłat za jej wystawienie
  • Dz.U. 1993 r. Nr 17 poz. 80 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich.
  • Dz.U. 1992 r. Nr 81 poz. 422 -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 października 1992 r. w sprawie określenia granic strefy tropikalnej i polarnej oraz kryteriów uznawania statku rybackiego za prowadzący działalność bezpośrednio związaną z rybołówstwem.
  • Brak niezrealizowanych upoważnień