Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Data aktu prawnego: 2006-12-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2006-12-26

  z wyjątkiem art. 38, 39 i 44–50, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
Liczba aktów wykonawczych: 293
 • M.P. 2020 r. poz. 810 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 września 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 809 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 września 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 800 -  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
 • M.P. 2020 r. poz. 793 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2020 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 725 -  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”
 • M.P. 2020 r. poz. 723 -  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025”
 • M.P. 2020 r. poz. 669 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 657 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 503 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja
 • M.P. 2020 r. poz. 502 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk
 • M.P. 2020 r. poz. 468 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w prawie przyjęcia programu rozwoju „Narodowy Plan Szerokopasmowy”
 • M.P. 2020 r. poz. 353 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 kwietnia 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 339 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie podjęcia przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Umowy Partnerstwa na lata 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 292 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 marca 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 62 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2020 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2019 r. poz. 1153 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2019 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020
 • M.P. 2019 r. poz. 1150 -  Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”
 • M.P. 2019 r. poz. 1060 -  Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030”
 • M.P. 2019 r. poz. 1054 -  Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”
 • M.P. 2019 r. poz. 1027 -  Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 14ll ust.8 pkt 1

  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji w ramach planu rozwojowego:

  1) kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

  - biorąc pod uwagę wartość inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia.

   

  [Szczegóły]
 • art. 14ll ust.8 pkt 2

  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji w ramach planu rozwojowego:

  2) w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może podlegać umorzeniu

  - biorąc pod uwagę wartość inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia

   

   

  [Szczegóły]