Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

    • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 711 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
    • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - (art. 145) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
    • Dz.U. 2003 r. Nr 128 poz. 1176 - (art. 127) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 158) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
    • Dz.U. 2001 r. Nr 110 poz. 1189 - (art. 46) Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych