Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

 • Data aktu prawnego: 1992-12-29
 • Data wejścia w życie aktu: 1993-03-01

  z wyjątkiem przepisu art. 52, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 1993 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 80
 • M.P. 2019 r. poz. 863 -  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2020 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 855 -  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2020 r.
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2351 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu planów programowo-finansowych i trybu ich uzgadniania
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2266 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać karta powinności w części dotyczącej nowej istotnej usługi
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2261 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2226 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu uzgadniania karty powinności
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1953 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania
 • M.P. 2018 r. poz. 1040 -  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2019 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 1039 -  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2019 r.
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1862 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów
 • Dz.U. 2016 r. poz. 779 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1784 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1705 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń
 • Dz.U. 2014 r. poz. 311 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2005 r.w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi
 • Dz.U. 2014 r. poz. 309 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 283 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 216 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 września 2010 r.w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”,spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 204 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży
 • Dz.U. 2014 r. poz. 203 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów
 • Dz.U. 2013 r. poz. 631 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu
 • Brak niezrealizowanych upoważnień