Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. wsprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego ipracowników biura tego kolegium

 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2136 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 931
  • Dz.U. 2016 r. poz. 432 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
  • Dz.U. 2005 r. Nr 206 poz. 1708 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
  • Dz.U. 2005 r. Nr 113 poz. 956 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
  • Dz.U. 2004 r. Nr 166 poz. 1739 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
  • Dz.U. 2003 r. Nr 113 poz. 1072 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego ipracowników biura tego kolegium
  • Dz.U. 2002 r. Nr 143 poz. 1202 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
 • Dz.U. 2002 r. Nr 109 poz. 960

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień