Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

 • Data aktu prawnego: 2002-08-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-01-01

  z wyjątkiem art. 52, który wszedł z życie z dniem 7 października 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 50
 • Dz.U. 2012 r. poz. 385 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami
 • Dz.U. 2012 r. poz. 711 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność
 • M.P. 2012 r. poz. 658 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)
 • Dz.U. 2013 r. poz. 547 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Dz.U. 2014 r. poz. 588 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki
 • Dz.U. 2015 r. poz. 854 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1215 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania
 • Dz.U. 2017 r. poz. 7 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • M.P. 2018 r. poz. 288 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • M.P. 2018 r. poz. 870 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 947 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe
 • Dz.U. 2019 r. poz. 966 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 975 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych
 • M.P. 2019 r. poz. 940 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1922 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • M.P. 2020 r. poz. 407 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • M.P. 2020 r. poz. 913 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • M.P. 2021 r. poz. 339 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1513 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • M.P. 2021 r. poz. 1075 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień