Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

 • Data aktu prawnego: 2002-08-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-01-01

  z wyjątkiem art. 52, który wszedł z życie z dniem 7 października 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 50
 • Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 725 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 99 poz. 913 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe
 • Dz.U. 2004 r. Nr 4 poz. 23 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności
 • Dz.U. 2004 r. Nr 15 poz. 130 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób
 • Dz.U. 2004 r. Nr 73 poz. 659 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania
 • Dz.U. 2004 r. Nr 258 poz. 2584 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających
 • Dz.U. 2005 r. Nr 110 poz. 929 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie efektywności energetycznej dla stateczników do lamp fluorescencyjnych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 218 poz. 1846 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi
 • Dz.U. 2005 r. Nr 259 poz. 2171 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 259 poz. 2173 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
 • Dz.U. 2005 r. Nr 263 poz. 2198 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa
 • Dz.U. 2005 r. Nr 263 poz. 2199 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe
 • Dz.U. 2005 r. Nr 263 poz. 2200 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 263 poz. 2201 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe
 • Dz.U. 2005 r. Nr 263 poz. 2202 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska
 • Dz.U. 2005 r. Nr 263 poz. 2203 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Dz.U. 2006 r. Nr 148 poz. 1070 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów ze szkła kryształowego
 • Dz.U. 2007 r. Nr 3 poz. 27 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 155 poz. 1089 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
 • Dz.U. 2008 r. Nr 199 poz. 1228 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
 • Brak niezrealizowanych upoważnień