Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2006 r. Nr 183 poz. 1358

Data ogłoszenia: 2006-10-11

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców

  • Data aktu prawnego: 2006-10-04
  • Data wejścia w życie aktu: 2006-10-11

    z mocą od dnia 19 września 2006 r., z wyjątkiem § 5 i 7, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

  • Data uchylenia: 2020-01-01

    (traci moc z dniem 1 stycznia 2020 r., stosownie do R. - Dz. U. 2019 r. poz. 2503)

  • Rodzaj aktu prawnego: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
  • Podstawa prawna:

Hasła:

  • Dz.U. 2006 r. Nr 235 poz. 1702 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców