Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 795
 • Dz.U. 2005 r. Nr 165 poz. 1368 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • M.P. 2005 r. Nr 46 poz. 633 -  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 70 z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie Zespołu do Spraw Jakości Regulacji Prawnych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 264 poz. 2631 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
 • M.P. 2004 r. Nr 23 poz. 402 -  Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 232 poz. 2319 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1113 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2002 r. Nr 139 poz. 1167 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. wsprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy
 • Dz.U. 2002 r. Nr 100 poz. 908 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”
 • Dz.U. 2002 r. Nr 55 poz. 476 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
 • M.P. 2002 r. Nr 40 poz. 629 -  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 107 z dnia 11 września 2002 r. wsprawie Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju
 • Dz.U. 2002 r. Nr 31 poz. 283 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)
 • M.P. 2002 r. Nr 27 poz. 448 -  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 79 z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
 • Dz.U. 1999 r. Nr 109 poz. 1241 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji.
 • Dz.U. 1999 r. Nr 91 poz. 1017 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu
 • Dz.U. 1999 r. Nr 91 poz. 1014 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]