Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2013 r. poz. 712

Data ogłoszenia: 2013-06-24

Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

 • Data aktu prawnego: 1996-05-30
 • Data wejścia w życie aktu: 1996-08-26
 • Data uchylenia: 2015-10-01

  (uchylona z dniem 1 października 2015 r., stosownie do U. (art. 137) - Dz. U. 2015 r. poz. 1322)

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Dz.U. 2014 r. poz. 1146 - (art. 75) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • Dz.U. 2001 r. Nr 17 poz. 192 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 140 poz. 1482 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2005 r. Nr 44 poz. 426 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 575 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 824 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 759 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 485 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień