Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2014 r. poz. 1800

Data ogłoszenia: 2014-12-16

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

  • Data aktu prawnego: 2014-11-18
  • Data wejścia w życie aktu: 2014-12-31

    z wyjątkiem przepisów § 4 ust. 8 i 9, § 5 ust. 3, § 13 ust. 5–8, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

  • Data uchylenia: 2019-07-01

    (utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r., stosownie do U. (art. 566 ust. 1) - Dz. U. 2018 r. poz. 2268; nowe rozporządzenie Dz. U. 2019 r. poz. 1311)

  • Rodzaj aktu prawnego: rozporządzenie Ministra Środowiska
  • Podstawa prawna:

Hasła: